Skip to main content Skip to search

Izdelava pravilnikov

Izdelava pravilnikov o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom

Izdelava pravilnika oziroma vzpostavitev sistema za arhiviranje je osnova za urejenost dokumentov in nadzorovanega dela z dokumenti. Posplošeno bi lahko rekli, da vsebuje opredeljene prav vse akcije, ki se zgodijo pri rokovanju z dokumentacijo  oz. ključnimi postopki urejenega arhiviranja. Za vas bomo izdelali pravilnik, ki bo vseboval vsa pravila in postopke, ki se bodo v nadaljevanju lahko tudi izvajala.

Izdelava pravilnikov