Skip to main content Skip to search

Uničenje dokumentacije

Uničenje dokumentacije

Uničenje dokumentacije predstavlja zadnji korak cikla obvladovanja dokumentacije, kateremu je potrebno posvetiti izredno natančnost ter doslednost. Zagotavljamo vam varno in nadzorovano  uničenje vaših dokumentov. Dokumentacijo uničujemo skladno z veljavno zakonodajo, pri čemer prevzamemo popolno odgovornost nad omenjenim postopkom. Za vas izvedemo tudi določitev katere dokumente lahko uničite.

Uničenje dokumentacije