Skip to main content Skip to search

Elektronska hramba dokumentov

Elektronska hramba dokumentov

Elektronski arhiv oziroma e-arhiv vam omogoča lažje, hitrejše in bolj organizirano poslovanje. Delo z gradivom v e-obliki je varno saj je dostop do dokumentacije možen izključno osebam z ustreznimi pravicami.

Elektronska hramba dokumentov